Vertical1

Haber

Haber Manşetleri

Haber

3 Temmuz 2015 Cuma

Memur ve Emeklinin Temmuz'da ne kadar zam alacak

Memur ve Emeklinin Temmuz'da ne kadar zam alacak

Memurun Temmuz ayında alacağı enflasyon zammı kesinleşti.

Geçen ay, 2015 yılının ilk beş ayında oluşan enflasyon yüzde 5,30 idi. Bu orana göre memurun Temmuz alacağı enflasyon farkı yüzde 2,30 idi. Tıklayınız.

Ancak, Haziran ayında enflasyon bir önceki aya göre yüzde 0,51 oranında düşmüştür. Böylece yılın ilk altı ayında oluşan enflasyon yüzde 4,76'ye gerilemiştir. Tıklayınız.

Bilindiği üzere, imzalanan 2015 yılı toplu sözleşmelerine göre, Temmuz'da yüzde 3 oranında zam yapılacaktır. Enflasyonun bu oranı aşması halinde, fark, enflasyon zammı olarak verilecektir.

Altı aylık enflasyona göre, memur ve emekli, Temmuz'da yüzde 3'lük zamma ek olarak, yüzde 1,76 oranında enflasyon farkı alacaktır.

www.memurlar.net

20 Mayıs 2015 Çarşamba

2015-1 Ekpss Atamaları Tavan ve Taban Puanlar

2015-1 Ekpss Atamaları Tavan ve Taban Puanlar

24 Nisan 2015'te tercih süresi sona eren EKPSS/KURA 2015/1 yerleştirmeleri için 4.682 kadro açıklanmıştı.
Bu kadrolardan şartları uymayan, tercih edilmeyen, değişik eğitim düzeylerinde toplam 361'i boş kaldı.

İşte, ÖSYM'nin açıkladığı EKPSS/KURA 2015/1 yerleştirmeleri sonrası oluşan sayısal bilgiler:
2015/1 EKPSS yerleştirme sonuçları açıklandı.

2015/1 EKPSS yerleştirme sonuçları açıklandı.

2015/1 EKPSS'ye sınavla girenler yerleştirme sonuçları açıklandı.

Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçları TIKLAYIN
Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler TIKLAYIN
DUYURU
(20 Mayıs 2015)

2015 EKPSS/KURA İle Engelli Memur Yerleştirme:  EKPSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarının Açıklanması

2015 EKPSS/KURA İle Engelli Memur Yerleştirme Tercih Kılavuzunda yer alan kamu kurum ve kuruluşlarının ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeyi kadrolarına, engelli memur yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.

2014 yılında yapılan Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) sonuçlarına göre yapılan yerleştirme işlemi sonuçları, bugün saat 14.30’dan itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden açıklanacaktır.

Adaylar yerleştirme sonuçlarını belirtilen internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile öğrenebileceklerdir. Yerleştirme işlemine ait yerleştirme sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. Yerleştirilen adaylar, atamaya ilişkin ayrıntılı bilgiyi yerleştikleri kurumdan edinmelidir.

Adaylara duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI

1 Mayıs 2015 Cuma

EKPSS sonuçları neden bu kadar gecikti?

EKPSS sonuçları neden bu kadar gecikti?

EKPSS 2015/1 sonuçlarını açıklamak için neyi bekliyor?


EKPSS 2015/1 tercihleri 24 Nisan tarihinde sona erdi. Aradan yaklaşık 1 hafta geçmesine rağmen sonuçlar bir türlü açıklanamadı.

ÖMSS 2014/1 yerleştirme sonuçlarını 16 saat sonunda, EKPSS 2014/2 tercih sonuçlarını 3. günün sonunda açıklayan ÖSYM, EKPSS 2015/1 tercih sonuçlarını bir türlü açıklayamadı. Üstelik KURA usulü atanacakların kuraları da çekilmedi ve kura tarihiyle ilgili herhangi bir bilgi mevcut değil.

Atanmayı bekleyen 120 bin aday soruyor: "ÖSYM, EKPSS 2015/1 sonuçlarını açıklamak için neyi bekliyor?, Sonuçları neden geciktiriyor?"

ÖSYM, altı üstü bir program çalıştıracak ve 4.682 kadroya yerleştirmeleri yapacak. Bunun için neyi bekliyor, adaylar merak ve stres içinde...

YGS, LYS, KPSS gibi merkezi sınav sonuçlarını erken açıklamasıyla, kendini geliştirdiğini belirterek övünen ÖSYMnin bu tutumu; adaylar tarafından, ÖSYMnin engellilere negatif ayrımcılık yaptığını, engellileri önemsemediğini düşündürüyor.

ÖSYM, daha duyarlı olmalı ve sonuçları bir an önce açıklamalı ya da kamoyunu bilgilendirmeli.. Adaylar günlerdir, sabırsızlık ve stres içinde sonuçların açıklanmasını bekliyor..

engellilersitesi.com

29 Mart 2015 Pazar

Doğum yardımı maddesi, Meclisten geçti

Doğum yardımı maddesi, Meclisten geçti

Doğan çocuklar için Devletin doğum yardımı vermesini öngören düzenleme Meclis genel Kurulunda kabul edildi.

Doğan her çocuk için, Devlet belirli miktarda yardım verecek. 3 ve sonraki çocuklarda bu yardım 600 lira olacak. Düzenleme dün gece yarısı Meclis Genel Kurulunda kabul edilmiştir. memurlar.net olarak yaptığımız tespitler şu şekildedir:

1- Canlı doğan çocuk için doğum yardımı verilecektir.

2- Vatandaşın doğan birinci çocuğu için 300 TL, ikinci çocuğu için 400 TL, üçüncü ve sonraki çocukları için 600 TL doğum yardımı verilecektir.

3- Yardım anneye verilecektir.

4- İşçiler eğer toplu iş sözleşmesi ile bir yardım alıyorsa, bu konuda fark varsa fark verilecektir.

5- Memura da artık bu kapsamda yardım verilecektir. 657'e göre yardım verilmeyecektir. Memurlar hali hazırda 2500*Maaş katsayısı=198 lira üzerinden yardım verilmekteydi. Bu yardım, birinci, ikinci veya üçüncü çocukta farklılaşmıyordu.

6- Doğum yardımından hiçbir kesinti yapılmayacaktır.

7- Doğum yardımı düzenlemesi 15/5/2015 tarihinde yürürlüğe girecektir. Usul ve esaslar Bakanlar Kurulu kararıyla belirlenecektir.

İŞTE KABUL EDİLEN DÜZENLEMENİN TAM METNİ

MADDE 21- 633 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

"Doğum yardımı
EK MADDE 4- (1) Türk vatandaşlarına, canlı doğan birinci çocuğu için 300 TL, ikinci çocuğu için 400 TL, üçüncü ve sonraki çocukları için 600 TL doğum yardımı yapılır. Bu yardım Türk vatandaşı olan anne veya babaya, her ikisi de Türk vatandaşı ise anneye yapılır. Doğum yardımı, Bakanlıkça belirlenen zorunlu hallerde babaya ödenebilir. Doğum yardımı ödenmesinde Kimlik Paylaşımı Sisteminde yer alan nüfus kayıtları esas alınır. Bu kapsamda yapılan ödemeler, Bakanlık bütçesine bu amaçla konulan ödenekten karşılanır. Bu fıkrada belirtilen tutarları artırmaya Bakanlık ile Maliye Bakanlığı müştereken yetkilidir.
(2) Kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilen işçilerden, kapsamında bulundukları bireysel iş sözleşmesi veya toplu iş sözleşmesi hükümlerine göre işçinin kendisi veya eşinin doğum yapması nedeniyle işçiye bir ödeme yapılması kararlaştırılmış olanlara, kararlaştırılan tutarın bu madde uyarınca yapılacak ödeme tutarından daha az olması halinde sadece aradaki fark ödenir. Kararlaştırılan tutarın bu maddeye göre yapılacak ödeme tutarından daha fazla olması halinde ise bu maddeye göre ödeme yapılmaz.
(3) Kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilen personele, doğum yardımı ödeneği veya başka bir ad altında aynı amaçla ilgili mevzuatta öngörülen ödemeler yapılmaz.
(4) 5901 sayılı Kanunun 28 inci maddesi kapsamına girenler bu madde hükümlerinden aynen yararlandırılır.
(5) Doğum yardımı, hiçbir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksızın ödenir ve haczedilemez. Doğum yardımından yararlananların gerçek dışı beyanda bulunmaları nedeniyle yersiz ödemeye sebebiyet verilmesi halinde, bu ödemelerin, bir ay içinde ödemenin yapıldığı tarihten tahsil edildiği tarihe kadar geçen süreye 6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesinde belirtilen gecikme zammı oranında hesaplanacak faiz ile birlikte iade edilmesi, haksız yararlanana ödeme yapan kurum tarafından bir yazı ile bildirilir. Bu süre içinde ödeme yapılmaması halinde bu alacakların ilgili vergi dairesine bildirilmesi üzerine anılan Kanun hükümlerine göre takip ve tahsil edilir.
(6) Doğum yardımının ödenme esasları ile bu maddenin uygulanmasına ilişkin diğer usul ve esaslar, altı ay içerisinde İçişleri Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı ve Hazine Müsteşarlığı görüşleri alınarak Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca belirlenir."

www.memurlar.net

4 Şubat 2014 Salı

29 Aralık 2013 Pazar

6 Aralık 2013 Cuma

27 Ekim 2013 Pazar

2013-4.Dönem (Aralık) 2022 Engelli Maaş Tutarları

2013-4.Dönem (Aralık) 2022 Engelli Maaş Tutarları

2013-4.Dönem (Aralık) 2022 Engelli Maaşları-Muhtaçlık sınırı: 243,43 TL

Doğum Tarihinin Son Rakamı 0 veya 5 olanlar: 05 Aralık 2013 Perşembe
Doğum Tarihinin Son Rakamı 1 veya 6 olanlar: 06 Aralık 2013 Cuma
Doğum Tarihinin Son Rakamı 2 veya 7 olanlar: 09 Aralık 2013 Pazartesi
Doğum Tarihinin Son Rakamı 3 veya 8 olanlar: 10 Aralık 2013 Salı
Doğum Tarihinin Son Rakamı 4 veya 9 olanlar: 11 Aralık 2013 Çarşamba

Yaşlı Aylığı:391, 86 TL (1 aylık miktar: 130, 62 TL )
Engelli (%40-69) Aylığı: 783,73 TL ( 1 aylık miktar: 261,24 TL)
Engelli (% 70 ve üstü) Aylığı: 1175,59 TL ( 1 aylık miktar: 391, 86 TL)
18 Yaş altı Özürlü Yakını Aylığı: 783,73 TL ( 1 aylık miktar: 261, 24 TL)

Kaynak:

19 Eylül 2013 Perşembe

2014 EKPSS kılavuzu ne zaman çıkar?

2014 EKPSS kılavuzu ne zaman çıkar?

Soru: % 45 engelli raporum var.Lise mezunuyum.2014 EKPSS-Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavına başvuru yapmak istiyorum ama 2014 ekpss klavuzunun ne zaman çıkacağını merak ediyorum. Sizce ekpss kılavuzu ne zaman çıkar, kayıtlar ne zaman başlar?

Cevap: Engelli memur adaylarının merak ettiği bu konuda şunları söyleyebilirim. Bilindiği üzere 2014 EKPSS 31.08.2014 tarihinde yapılacağına dair bilgiler ÖSYM sınav takviminde yer almıştı. Bu tarihe göre eski ÖMSS tecrübelerimizden de yararlanarak EKPSS sınavına en az 2 ay öncesinden 2014 Ekpss Başvuru Kılavuzunun yayınlanacağını tahmin etmekteyiz. Bu da demek olur 2014 Mayıs ve Haziran aylarında hem kılavuz yayımlanır hemde ekpss sınav başvuruları başlar ümidindeyiz. Bu konuda gelişmeler oldukça sitemizde paylaşacağız.

Kaynak: www.ekpss.biz

23 Ağustos 2012 Perşembe